Megvalósítás alatti pályázatok (Új)

Teljes lista letöltése
 

Projektazonosító  Projekt címe Támogatás (ezer ft) Szakmai megvalósítás kezdete Szakmai megvalósítás vége Honlap elérhetőségek
126764 Halak ivarát szabályozó tényezők vizsgálat a genomika eszközeivel 230 617      
131685 Konzorcium, társ p.: Új megoldások a szőlő vírusmentesítésében: a kemoterápia és az indukált rezisztencia alkalmazhatóságának vizsgálata 31 267 2019.12.01 2023.11.30  
282178 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 23 385      
282178 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 8 689      
677407 Soil Care for profitable and sustainable crop production 61 573      
771367 Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding  63 000      
774234  Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment 148 050      
818309 Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture – Knowledgebase for New Policies 70 438      
818346  Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Management  113 619      
862756 OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe 53 375      
871108 AQUAEXCEL 3.C Akvakultúra infrastruktúra a kiválóságért az európai halkutatásban 3.0 78 335 2020.11.01 2025.10.31  
956697 EATFish-Európai akvakultúra képzés a haltermelés fejlesztése érdekében 65 700 2020.12.01 2024.11.30  
101000728 NETPOULSAFE: Az európai baromfitenyésztés szereplőinek hálózatba szervezése a bio-biztonsági intézkedések megfelelőségének fokozása és a fenntartható termelés érdekében. 30 713 2020. II. félév 2023.06.30  
1907643541 Zöldenergia termelés hatékonyságának növelése az agráriumban (Biomassza) 21 318 2019.05.01 2021.12.31  
1913675914 Magas beltartalmi (PROFAT) értékű GMO mentes szója növényvédőszer mentes termesztéstechnológia lehetőségének vizsgálata Magyarország 7 különböző szója termőtáján. 22 815 2020.01.01 2022.12.31  
1924226727 Talaj termőképességének helyreállítása, megújítása,  ökoszisztéma szolgáltatások segítségével 10 225 2020.01.02 2023.01.31  
1924248277 Innovációs csoport  létrehozása Drosophila suzuki kutatására 20 100 2020.01.01 2023.09.30  
1924493826 Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása (192449163) 8 000 2019.02.01 2021.12.31  
1924527185  „A batátatermesztés technológiájának kidolgozása és a betegségektől mentes szaporítóanyag - előállítás biztosítása” 14 250 2018.09.01 2021.11.30  
1924767677  A mezőgazdasági területek biológiai sokféleségének megőrzését és növelését szolgáló fajgazdag vetőmagkeverékek fejlesztése és előállítása 21 328 2019.01.01 2021.12.31  
 MAHOP-2.1.1-2016-2019-00011 A természetes vizek ivadékellátását biztosító innovatív technológiák fejlesztése, valamint a tógazdasági és zárt rendszerű haltermelés fenntartható intenzifikálása 417 341 2020.06.01 2022.05.31  
101108/00611 A Diploma 2021 Kiállítás megrendezésére valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetésére 1 235 2020.11.01 2021.06.30 nem releváns
105-RECE  „Reducing emission in cities using ERD”  14 613 2020.08.01 2020.12.31  
20/03/02/00 Mezőgazdasági szakmai feladatok (baromfiágazat, sertéságazat) 66 000      
2017-1.3.1-VKE-2017-00001 Élelmezési célú sertések csökkentett antibiotikum használatú felnevelésére, a környezeti terhelés csökkentésére, valamint magasabb húsminőség elérését szolgáló takarmánykiegészítő gyógynövény-keltátok prototípusának kifejlesztésére  463 345 2018.01.01 2021.05.31  
2017-1.3.1-VKE-2017-00018 Automatizált gyártási utasításos, Egyedileg azonosított sütőipari okostermék termelésfejlsztése 118 442 2018.02.01 2021.05.31  
2017-1.3.1-VKE-2017-00022 A fatömeg hozamot és faanyag minőséget jelentősen növelő, a gyakorlatban eddig nem alkalmazott állománynövelési és trágyázási eljárások kidolgozása, új gyorsnövésű fajtákkal létesített erdészeti ültetvényekben 190 162 2017.11.02 2021.06.30  
2017-1.3.1-VKE-2017-00026  Házinyúl tenyészetek termelőképességének növelése genomikai módszerekkel  255 317 2018.01.01 2020.12.31  
2017-1.3.1-VKE-2017-00035 Maximális térkitöltésű, additív, robotizált gyártási technológia kutatás fejlesztése.  200 511 2017.12.01 2021.10.31  
2017-1-TR01-KA202-045641 Növényvédő szerek pontszerű vízszennyezéseinek megelőzése a mezőgazdasági szakemberek szakmai felkészültségének javításával 4 106 2017.12.01 2019.11.30  
2017-2.3.3-TÉT-VN-2017-00004 A magyar és vietnami helyi haszonállatfajtákra alapozott, az élelmiszertermelés hatékonyságát növelő közös kutatás és fejlesztés a baromfitenyésztésben és az akvakultúrában 13 976 2019.01.01 2021.12.31  
2017-2.3.3-TÉT-VN-2017-00004 A magyar és vietnami helyi haszonállatfajtákra alapozott, az élelmiszertermelés hatékonyságát növelő közös kutatás és fejlesztés a baromfitenyésztésben és az akvakultúrában 14 000 2019.01.01 2021.12.31  
2017-2.3.3-TÉT-VN-2017-00006 Invazív kártevő rovarok elleni biológiai védekezés Vietnamban és Magyarországon 59 987 2019.01.01 2021.12.31  
2018-1.3.1-VKE-2018-00012 Zárt akvakultúra rendszerek input és output paramétereinek környezeti és gazdasági szempontú fejlesztése
(konzorciumvezető: GS-PIPE Kft)
326 492 2019.01.01 2021.12.31 http://palyazatok.szie.hu/2018-131-vke-2018-00012
2018-1.3.1-VKE-2018-00013  Boka-láb ortézisek digitalizált gyártási technológiájának szakértői rendszere (Konzorciumvezető: LBT Kft.) 282 452 2019.09.02 2022.09.01  
2018-1.3.1-VKE-2018-00041 Intelligens, prediktív szerszámfelügyeleti eljárások kidolgozására és rendszer kialakítására, valamint a fejlesztés fenntartására alkalmas kutatási együttműködés létrehozására
(Konzorciumvezető: KÁTA CNC Kft.)
494 799 2018.12.01 2021.11.30 http://palyazatok.szie.hu/2018-131-vke-2018-00041
2018-1.3.1-VKE-2018-00042 A nemzetközi versenyképességet fokozó új, hazai nemesítésű tojóhibrid kifejlesztése az európai prioritások figyelembevételével és innovatív szelekciós módszerek alkalmazásával 230 019 2019.01.01 2021.12.31 https://palyazat.sze.hu/2018-1-3-1-vke-2018-00042-kerdes-logo
2018-2.1.10-TÉT-MC-2018-00018 Növényi növekedést elősegítő talajbaktériumok hatásának vizsgálata lóbab és paprika növényeken abiotikus és biotikus stressz körülmények között  1 756 2019.05.03 2021.05.02  
2018-2.1.11-TÉT-Sl-2018-00002 Szárazsághoz adaptált rendszerek rezilienciájának vizsgálata 10+éves vízforgalmi és szén-megkötési idősoros adatokon 1 997 2019.06.01 2021.06.30 nem releváns
2018-2.1.16-TÉT-IL-2018-00002 Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével 35 000 2019.09.01 2022.08.31  
2018-2.1.17-TÉT-KR-2018-00002 Édesvízi és tengeri halfajok nevelése növekedést segítő és az immunrendszert támogató takarmánykiegészítők alkalmazásával 25 466 2019.07.01 2021.06.30  
2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00222 Automatizált, helyi alapanyagokra és melléktermékekre alapozott, mobil építészeti megoldások a mezőgazdaság számára 144 003 2020.01.01 2022.06.30  
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006 Közös értékteremtés alapú multiszektorális innovációs ökoszisztéma szervezeti és működési feltételrendszerének létrehozása a Szent István Egyetemen kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése céljából 89 315 2020.01.01 2021.10.31  
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00007 Innovációs ökoszisztéma fejlesztése Kaposváron 60 507 2020.02.01 2021.10.31 nr.
2019-1-ES01-KA202-064896 2019-1-ES01-KA202-064896 0      
2019-2.1.11-TÉT-2019-00014 Az aranysakál (Canis aureus) állományának monitorozása különböző módszerekkel 2 000 2020.01.01 2021.12.31  
2019-2.1.11-TÉT-2019-00024 Talajművelési módok hatásának vizsgálata a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira 1 960 2020.01.01 2021.12.31  
2019-2.1.11-TÉT-2019-00036 A hőkezelés ivarsejtekre kifejtett hatásának vizsgálata tyúk esetében 1 990 2020.01.01 2021.12.31  
2019-2.1.11-TÉT-2019-00038 Az autizmus spektrum zavar genetikai hátterének vizsgálata egérmodellben 1 993 2020.01.01 2021.12.31  
2019-2.1.11-TÉT-2019-00054 Egyes hazai és kínai rovarfajták takarmányozási célú felhasználását befolyásoló molekuláris biológiai és biokémiai tényezők vizsgálata 4 620 2020.06.01 2022.05.31  
2020-1.1.2-PIACI KFI LPWAN kommunikációs technológia épülő szarvasmarha bendőszonda kifejlesztése 144 681 - -  
2020-1.1.2-PIACI KFI Lokális genetikai erőforrások felhasználása a globális kihívásokra 67 800 - -  
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00142 Innovatív tenyésztéstechnológiát szolgáló korszerű biotechnikai (embriótranszfer, ET), biotechnológiai és takarmányozási megoldások fejlesztése a tej- és a hústermelés hatékonyságának javítása érdekében 181 907 2021.01.03 2024.01.02  
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00151 Növelt hatékonyágú FHPP, nagy hidrosztatikus nyomáskezelési technológia kifejlesztése, prémium nyerstermékek tartósításához, íz értékének, vitamin- és flavonoid-tartalmának megőrzéséhez 180 000 2021.01.01 2023.12.31  
2020-1-AT01-KA202-078107 TOPPLANT: Trainers for Plant Protection is Organic Farming 12 688 2020.11.01 -  
2020-1-LT01-KA203-078086 INNOLAND – Launching innovation-based landscape arcihetecture training framewort in Europe 0     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-078086
204139/00217 Az Entz Ferenc könyvtár új arculatának, intzményi imázsának erősítése 800 2020.06.01 2021.05.31 nem releváns
611909-EPP-1-2019-1-HU-EPPJMO-CHAIR Food-related regulatory systme of the EU for engineering students 13 123 2019.09.01 2022.09.30  
ATHU026 Fenntartható energeirendszer technikus minősítést adó határon átnyúló képzés kifejlesztése 80 518      
ATHU19 CEPI - Centre of Excellence for Poultry Innovation 122 620      
Connect GREEN        
DTP2-072-2.3
ConnectGREEN - Restoring and managing ecological corridors 43 985 2018.06.01 2021.05.31  
DTP2-038-2.3 MEASURES - A vándorló halfajok által használt vízi ökológiai folyosók kezelése és helyreállítása a Duna vízgyültőjén.  146 225 2018.06.01 2021.05.31  
DTP2-093-2.1 SIMONA-Üledékminőségi inforációs, monitorozási és értékelési rendszer nemzetközi együttműködés elősegítésére a közös Duna-menti vízkezelési gyakorlat érdekében 80 019 2018.06.01 2021.05.31  
EFOP 3.4.4-16-2017-00010 Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével. 439 019 2017.06.01 2021.06.29 http://agrarpalya.szie.hu/
EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival 348 361 2017.12.01 2021.06.30 http://karpat-projekt.szie.hu/
EFOP-3.4.3-16-2016-00009 A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen 183 000      
EFOP-3.4.3-16-2016-00010 Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 0 2017.05.01 2021.07.30 http://efop.343.00010.p.uni-eszterhazy.hu/
EFOP-3.4.3-16-2016-00012 Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrár- és élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében 891 537 2017.06.01 2022.02.28 http://mtf.szie.hu/
EFOP-3.4.3-16-2016-00013 Fejlesztések a Kaposvári Egyetemen a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 435 811 2017.06.01 2021.08.29 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-4-3-16-2016-00013
EFOP-3.4.4-16-2017-00010 Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével. 217 027 2017.06.01 2021.06.29 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-4-4-16-2017-00010
EFOP-3.5.1-16-2017-00005 Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése a Kaposvári Egyetemen 405 456 2017.06.01 2021.08.29 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-5-1-16-2017-00005
EFOP-3.5.1-16-2017-00009 „A Szent István Egyetem képzési rendszerének munkaerő-piaci igényeknek való megfeleltetése, fejlesztése a duális és kooperatív képzések tükrében” 315 657 2017.09.01 2021.05.31 http://dual-palyazat.szie.hu/
EFOP-3.5.1-16-2017-00010 Duális képzés fejlesztése a Pannon Egyetemen 10 619      
EFOP-3.5.1-16-2017-00011 Duális, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése és lebonyolítása 27 104 2017.05.01 2021.09.30  
EFOP-3.6.1-16-2016-00007 Intelligens szakosodási program a Kaposvári Egyetemen 371 744 2017.02.01 2021.06.30 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-6-1-16-2016-00007
EFOP-3.6.1-16-2016-00015 A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében 137 446      
EFOP-3.6.1-16-2016-00016 SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztés 385 934 2017.02.01 2021.04.30  
EFOP-3.6.2-16-2017-00014 Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén. 284 620 2017.09.01 2021.12.31. HA http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-6-2-16-2017-00014
EFOP-3.6.2-16-2017-00018 „Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség”  369 402 2017.09.01 2021.04.30 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-6-2-16-2017-00018
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával. 261 320 2017.09.01 2021.11.29 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-6-3-vekop-16-2017-00005
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005  Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával 308 991 2017.09.01 2021.11.29  
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban 351 000      
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban 400 828 2017.07.01 2022.07.29 https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/hu/node/79
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban 150 786 2017.07.01 2022.07.29 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-6-3-vekop-16-2017-00008
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban 67 499 2018.01.01 2021.11.29 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-3-9-2-16-2017-00014
EFOP-4.2.1-16-2017-00010 A jövő egyeteme - Infrastrukturális fejlesztések a Kaposvári Egyetemen 1 199 877 2017.07.01 2021.03.31 http://palyazatok.ke.hu/efop/efop-4-2-1-16-2017-00010
EOHUB
600873-EPP-1-2018-1ES-EPPKA2-KA
EOHUB -European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils 15 043 2019.01.01 2021.12.31  
Erasmus+ 2019/2020 Kaposvári Egyetem Erasmus+ 2019/2020 70 161 2019.06.01 2021.05.31 nr.
Erasmus+ 2019/2020 Nemzetközi kreditmobilitás Erasmus+ 2019/2020 KA107 10 612 2019.08.01 2021.07.31 nr.
Erasmus+ KA103 Mobilitás támogatása 0 2020.06.30 2021.09.30  
Erasmus+ KA201 STEAM-BOX: Courses, Tools, Resources for Teachers 14 889 2020.09.01 2023.08.31 http://palyazatok.ke.hu/tovabbi-palyazatok/steam-box-courses-tools-resou...
ERASMUS+2017-1se01-ka203-034570 Sustainable Management of Cultural Landscape 7 253      
FIEK_16-1-2016-0008 AGIT Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozása 1 016 683 2017.01.01 2021.12.31 http://fiek.szie.hu/
FK 124585 Nőivarú halak genetikai tartalékainak megőrzése 39 844 2017.09.01 2021.08.31  
FK 124803 Talajvízviszonyok komplex vizsgálata a Rákos-patak vízgyűjtőjén 39 975 2017.09.01 2022.08.31  
FK 128705 Antibiotikum és endokrin rendszert károsító anyagok együttes hatásának vizsgálata a halnövekedés ütemére 32 095 2018.09.01 2022.08.31  
FK 128793 A Rhodiola rosea glikozid bioszintézis útjainak felderítése 38 925 2018.09.01 2022.08.31  
FK 134439 Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel 29 598 2020.09.01 2023.08.31  
FK 135700 Virágpor pellet aromakerék kifejlesztése, táplálkozás-biológiai profilozása és élelmiszer-biztonsági kockázatbecslése 39 960 2020.09.01 2024.08.31  
FK-124708 A szarvasmarha motilin receptor vizsgálata oltógyomor helyzetváltozás esetén 39 720 2018.12.01 2022.11.30  
FK131895 Megújuló hőforrásokból származó melegvíz optimális előállítása és elosztása 30 000 2019.12.01 2022.11.30  
FK132915 A lineáris-körkörös üzleti transzformációk rendszerelemeinek fejlesztése Big Data segítségével 40 000 2019.12.01 2023.11.30  
FK-134264 Genom elimináción alapuló precíziós mutagenezis kidolgozása búzán 40 000 2020.12.01 2024.11.30  
GINOP-2.2.1-15-2017-00042 A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása
(TM Zrt)
230 908 2017.08.11 2021.12.29  
GINOP-2.2.1-15-2017-00105 Innovációs folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése a szántóföldi növénytermesztés számára (SMART-GAZDA) 180 027      
GINOP-2.2.1-18-2018-00003 Robottechnikára alapozott, precíziós elven vezérelt élelmiszer alapanyag előállításra épülő, igazoltan egészségvédő hatású tejtermék variánsok kifejlesztése egyedi hatóanyag kombinációk és innovatív technológiák alkalmazásával 579 170 2019.08.01 2022.10.02 http://www.fino.hu/szechenyi-2020-34.html
GINOP-2.2.1-18-2018-00011 Élőflórás élelmiszeriapri anyagok formázásának, hőkezelésének és továbbításának automatizálása az ipar 4.0 követelményei szerint 152 271 2019.01.01 2021.12.31  
GINOP-2.2.1-18-2020-00022 A homlokzat az épület arca 159 861 2020.05.01 2023.01.31  
GINOP-2.2.1-18-2020-00025 A Szabolcs-Szatmár-Bereg térség gyümölcs termesztési és feldolgozási komplex rendszerének fejlesztése a hatékony és fenntartható gazdasági működtetés érdekében 263 101 2020.02.01 2022.12.31  
GINOP-2.2.1-18-2020-00026 Piacorientált horgászati innováció egyes halfajok termeléstechnológiájának és környezettudatos horgászeszközök-halcsalik fejlesztésének területén 119 839 2020.02.01 2022.11.30  
GINOP-2.2.1-18-2020-00031 Determináns, hiperintenzív baromfi-hústermelő fajok fehérje és aminosav ellátásának optimalizálása emészthető táplálóanyagalapon, in line eljárással az immunkompetencia javításával 101 303 2020.02.01 2023.02.28 https://www.babolnatakarmany.hu/aktualitasok/szechenyi-2020-palyazatok/g...
GINOP-2.3.2-15-2016-00004 A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel
Balatoni GINOP
414 335 2016.09.01 2021.08.31  
GINOP-2.3.2-15-2016-00004 A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel 350 430 2016.09.01 2021.08.31  
GINOP-2.3.2-15-2016-00025 Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése- GOODFISH 248 156      
GINOP-2.3.2-15-2016-00025 Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése
Goodfish
GINOP-2.3.2-15-2016-00025
214 049 2017.01.01 2021.06.30  
GINOP-2.3.2-15-2016-00025  Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése –GOODFISH  326 877 2016.12.21 2021.03.20  
GINOP-2.3.2-15-2016-00029 Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában 299 764      
GINOP-2.3.2-15-2016-00046 A fumonizin B1 mikotoxin humán expozíciójának becslése, a toxin által kiváltott oxidatív stressz, sejtkárosodás és anyagcsere változás meghatározása in vitro és állatkísérletes modellekben 617 550 2017.01.01 2021.12.31 http://palyazatok.ke.hu/ginop/ginop-2-3-2-15-2016-00046
GINOP-2.3.2-15-2016-00054 Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiaia K+F+I Projektműhely 1 036      
GINOP-2.3.2-15-2016-00058  Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken alapuló preventív célú takarmány kiegészítők termelése és intenzív halgazdaságokban történő hasznosítása 209 690 2017.04.01 2021.09.10  
GINOP-2.3.3-15-2016-00015 Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése a Pannon Egyetemen 34 038      
GINOP-2.3.4-15-2016-00005 Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben 2 620 908 2017.01.01 2021.11.30 http://palyazatok.ke.hu/ginop/ginop-2-3-4-15-2016-00005
GINOP-5.3.5-18-2019-00154 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek 50 000 2020.12.01 2021.01.31  
GINOP-7.1.6-16-2017-00005 TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEINEK FEJLESZTÉSE 29 550 2018.02.01 2021.09.30  
HUHR/1901/4.1.1/0008 EDUAGRI Multilevel education system for agile agri-food chains; ACRONYM: EDUAGRI 38 695 2020.09.01 2022.04.30  
HUHR/1901/4.1.1/0008 EQIEDU Multilevel education system for agile agri-food chains Acronym: EQUIEDU 44 964 2020.09.01 2022.04.30  
I-830/14/2020 Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium 925      
ICGEB/ CRP/HUN17-03 A szimbiotikus nitrogénkötő gümők szimbioszómáinak differenciációjához elengedhetetlen RSD gén és géntermékének vizsgálata Medicago truncatulában. 16 800 2018.01.22 2020.12.31  
iFishIENCI 
Project no. 818036                 
iFishIENCi - Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principle  103 863 2019.01.01 2022.08.31  
INN123282 Development of high yileding drought tolerant potato cultivars with good quality and comlex resistance to important local diseases 35 567      
INN-123311 Dió nemesítés új kései fakadási idejű, oldalrügyön termő fajták előállítása érdekében 34 548 2017.09.01 2021.12.31  
INN-123579 Magas beltartalmi értékű meggy- és cseresznyefajták nemesítése és technológiafejlesztése 35 970 2017.05.01 2020.12.15  
Interreg SKHU Kisprojekt Alap Duna-menti borászatok együttműködésének fejlesztése a szlovák-magyar határmenti régióban 0      
K 125423 A Duna menti klímagrádiens mentén változó környezeti tényezők hatásának összefüggés vizsgálata a homoki gyepek összetételére és produkciójára, valamint egyes fizikai, kémiai és biológia talajtulajdonságra 46 636 2017.12.01 2021.11.30  
K 125476 Szelekciós módszerek fejlesztése a fenntartható szőlőtermesztést szolgáló, kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló innovatív fajták nemesítéséhez 30 604 2017.12.01 2021.11.30  
K 135294 Élelmiszeralkotók biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációs modellben 46 312 2020.09.01 2024.08.31  
K 135824 Halszaporítás új módszere: spermainjektálás petefészeklebenybe 46 944 2020.09.01 2024.08.31  
K-116602 Az RNS interferencia végrehajtó komplexének szabályozásának és működésének vizsgálata modell és gazdaságilag fontos növényekben. 43 996 2015.09.01 2020.11.30  
K-116631 Hazai takarmányok szterigmatocisztin kontamináltságának monitoringja és biodetoxifikációs lehetőségeinek feltárása 35 364 2015.09.01 2020.12.15  
K-119652 Konzorcium, fő p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló  Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata. 33 100 2016.12.01 2020.11.30  
K-120300 Konzorcium, társ p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban 14 900 2016.12.01 2020.11.30
2021.08.31
 
K-124705 A növényi antivirális RNS csendesítés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata 48 000 2017.12.01 2021.08.31  
K-125300 Genom szerkesztés megalapozása árpában és egyéb gazdaságilag fontos növényekben kutatási és fajta javítási célokra. 47 946 2017.12.01 2021.11.30  
K-127951 Gyümölcsfapusztulásokért felelős kórokozók vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel 48 000 2018.09.01 2022.08.31  
K-128203 Két különböző mobilis multirezisztencia faktor együttműködésének vizsgálata: Az IncA/C plazmidok és az SGI1 típusú genomi szigetek kapcsolata. 47 996 2018.10.01 2022.09.30  
K128874 Gazdasági tulajdonságokat befolyásoló DNS-polimorfizmusok azonosítása és jellemzése diploid és poliploid gyümölcsfák esetében 35 571 2018.12.01 2022.11.30  
K129127 A halsperma mélyhűthetőségének öröklődése 44 692 2018.09.01 2022.08.31  
K-129171 A paradicsom termésérésének befolyásolása genom editálással 47 986 2018.12.01 2022.11.30  
K-129283 Hőstressz transzkripcionális és epigenetikai szabályozása káposztafélékben 48 000 2018.12.01 2022.11.30  
K129311 Levéltetvek elleni biológiai védekezés almaültetvényekben – új megközelítések 39 800 2018.12.01 2022.11.30  
K-132687 A szervezetbe jutó mikroműanyag részecskéknek a bél mikrobióta összetételében és az egészségi állapotban okozott változásainak vizsgálata nyúl haszonállatban. 47 976 2019.12.01 2023.11.30  
K-132814 Hogyan, pontosan hová és milyen sorrendben kötődnek a transzkripciós faktorok a DNS-hez 36 000 2019.12.01 2022.11.30  
K-132967 Konzorcium, társ p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával 15 509 2019.12.01 2023.11.30  
K-134204 Az ellés körüli időszak és a hőstresszre adott élettani válaszok tanulmányozása szarvasmarhákban és kiskérődzőkben 47 980 2020.09.01 2024.08.31  
K-134895 Az együttes vírusfertőzések hatása az antivirális RNS interferencia folyamatokra, évelő fásszárú (szőlő és gyümölcsfák) gazdanövényekben 48 000 2020.12.01 2024.11.30  
K-134914 Az RNS interferencia biológiája modell és termesztett növényekben: kis szabályozó RNS-ek biogenezisének és aktivitásának molekuláris kapcsolata. 47 952 2020.12.01 2024.11.30  
K-134974 A paradicsom termésérés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata 47 976 2020.12.01 2024.11.30  
KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 Szent István Egyetem épületeinek energiahatékonyság növelése
megújuló energiafelhasználás növelésével
4 906 619 2017.05.01 2021.03.31  
KEHOP-5.2.2-16-2017-00122 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 650 952 2018.06.01 2020.03.07  
KH-130384 Hő stressz kapcsolt RNS interferencia és termés minőséget befolyásoló gének vizsgálata genomszerkesztési eljárásokkal árpában. 19 980 2018.12.01 2020.11.30  
Leap4FNSSA           
Project no. 817663
Leap4FNSSA - Long-term EU-Africa Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture 41 519 2018.11.01 2022.11.30  
LED2LEAP
2019-1-NL01-KA203-060497
LED2LEAP - Landscape Education for Democracy (LED) to Learning, Empowerment, Agency and Partnership (LEAP) 14 294 2019.09.01 2022.08.31  
MAHOP-1.2.1-2017-2018-00001 Halgazdálkodási vízterületek ivadékellátását biztosító statikus halkeltető és -nevelő rendszer építése 393 403 2019.01.01 2021.03.13  
MAHOP-2.1.1-2016-2017-00007 Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása 297 490 2018.04.02 2021.01.02  
MAHOP-2.1.1-2016-2019-00010 Integrált kísérleti halastó egység létesítése a Kaposvári Egyetemen a fenntartható intenzív haltermelés elősegítése érdekében  341 506 2020.11.01 2022.09.30 http://palyazatok.ke.hu/tovabbi-palyazatok/mahop-2-1-1-2016-2019-00010
NKFIH-967-4/2020 Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium 400 000 2020.09.01 2022.12.31  
NN-124441 A burgonya koraiságát befolyásoló molekuláris folyamatok vizsgálata 31 852 2017.12.01 2022.01.31  
NTP HHTDK-20-0006 Tehetséggondozás a Kertészettudományi Karon 2 980      
NTP HHTDK-20-0009 TDK tevékenység támogatása a SZIE Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetében 700      
NTP HHTDK-20-0053 SZIE GTK Tudományos diákkör a 2020/21. tanévben 3 030      
NTP SZKOLL-20-0050 A Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium 2020/2021 tanévi szakmai tevékenységének támogatása 4 000      
NTP SZKOLL-20-0066 A tudományos szakmai és vezetői fejlődés támogatása az Állattenyésztési Szakkollégiumban 3 375      
NTP SZKOLL-20-0078 Gödöllő/Nematológia 4 000      
NTP-FKT-20-0008 Hibrid médiumok. Különböző workshopok a művészeti tanulmányokat végző hallgatók számára 2 500 2020.07.01 2021.06.30 nr.
NTP-FKT-20-0016 A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása 1 500      
NTP-HHTDK-20-0009  Georgikon ITDK20 700      
NTP-HHTDK-20-0043 Az EKE GYKRC Kari TDK műhelyeiben folyó tehetséggondozó munka szervezése és fejlesztése 1 500 2021.02.01 2021.12.31  
NTP-HHTDK-20-0044 Tudományos Terefere Sorozat 1 690 2020.07.01 2021.06.30 nr.
NTP-HHTDK-20-0047 Tudományos diákköri tevékenység továbbfejlesztése Kaposváron 940     nr.
NTP-SZKOLL-20-0004 Legyél sikeres vállalkozó 2 559 2020.07.01 2021.06.30 nr.
NTP-SZKOLL-20-0035 RESTART: fejlesztési lehetőségek a COVID-19 világjárvány után 1 000      
NTP-SZKOLL-20-0048 Jövőtervezés 1 000 2020.07.01 2021.06.30 nr.
NVKP_16-1-2016-0009 A takarmány és élelmiszerbiztonság növelése a takarmányok mikotoxin-mentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével 269 732 2017.01.01 2021.02.28 nem releváns
NVKP_16-1-2016-0035 A gombaiparban potenciálisan jelen lévő mikotoxinok élelmiszerbiztonsági kockázatának mélyreható vizsgálata, a komposztgyártás és gombatermesztési technológia fejlesztése, az új ismeretk felhasználása 265 778 2017.01.01 2021.03.31 nem releváns
NVKP_16-1-2016-0039  Fókuszban az atherosclerosis: új terápiás célpontok és gyógyszerjelöltek azonosítása 84 816 2017.01.01 2020.12.31  
NVKP_16-1-2016-0049 Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris, érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása 178 989 2017.02.01 2021.02.28  
NVKP16-1-2016-0009 A takarmány és élelmiszerbiztonság erősítése a takarmányok mikotoxin-mentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével 236 851 2017.01.01 2021.02.28  
OTKA INN 123379 Biotikus és abiotikus stressz-rezisztenciával kapcsolt markerek fejlesztése a burgonyában 24 960      
OTKA-K-128177 Purging és genetikai terheltség okozta elhullás vizsgálata Pannon fehér nyúl és Border Collie populációkban 10 938   2021.11.30 nr.
PD 124607   Talajtani és régészeti növénytani adatokra alapozott mezőgazdaság-történeti kutatás 15 217 2017.12.01 2021.01.31  
PD-129119 Az 5' nem transzlálódó régiók szerepe a génszabályozásban. 15 807 2019.05.01 2022.04.30  
PD-132495 Rhizobium terminális bakteroid differenciáció folyamatában szerepet játszó növényi gének funkcionális vizsgálata. 25 394 2019.12.01 2022.11.30  
PIGWEB-101004770 PIGWEB An infrastructure for experimental research for sustainable pig production 97 445      
SafeConsumE           
Project no. 727580
SafeConsumE - Safer food through changed consumer behavior: Effective tools and products, communication strategies, education and a food safety policy reducing health burden from foodborne illnesses 38 063 2017.05.01 2022.04.30  
SaveGREEN
DTP3-314-2.3 
 SaveGREEN - Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin eMS 57 893 2020.07.01 2022.12.31  
Simona                        
DTP2-093-2.1
SIMONA - Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment Sys-tem to support transnational cooperation for joint Danube Ba-sin water management  27 230 2018.06.01 2021.05.31  
SNN 134356 ARRS Lead Agency: »FunContrAPest: Novel Fungal proteins for biopesticidial Control of challenging invasive alien Agricultural Pests« 33 000 2020.11.01 2023.10.31  
Soils4Africa
Project no. 862900
Soils4Africa - Soil Information System for Africa  55 431 2020.06.01 2024.05.31  
TÉT_16__CN-1-2016-0004 „Zöldségek és gyümölcsök biológiai úton történő tartósítása Magyarországon és Kínában különös tekintettel az élelmiszer biztonsági és humán egészségügyi szempontokra 38 440 2017.05.01 2020.07.31  
TÉT_16_CN-1-2016-0014 Intenzív cseresznyetermesztés művelési rendszereinek és feldolgozási technológiájának kutatása, fejlesztése 43 833 2017.04.01 2020.03.31  
TKP2020-IKA-12- Élelmiszer (Kaposvár) Tématerületi Kiválósági Program_2020 Intézményi Kiválósági Program 305 694 2020.12.01 2021.11.30 nr.
TKP2020-IKA-12- Növény Tématerületi Kiválósági Program_2020 Intézményi Kiválósági Program 328 000 2020.12.01 2021.11.30  
TKP2020-IKA-12- Növény (Kaposvár) Tématerületi Kiválósági Program_2020 Intézményi Kiválósági Program 144 306 2020.12.01 2021.11.30 nr.
TKP2020-IKA-12- Víz Tématerületi Kiválósági Program_2020 Intézményi Kiválósági Program 472 000 2020.12.01 2021.11.30  
TKP2020-NKA-16- Balaton Tématerületi Kiválósági Program_2020 Nemzeti Kihívások Program 205 750 2020.12.01 2022.11.30  
TKP2020-NKA-16- Biztonság Tématerületi Kiválósági Program_2020 Nemzeti Kihívások Program 390 000 2020.12.01 2022.11.30  
TKP2020-NKA-16- One_Health (Kaposvár) Tématerületi Kiválósági Program_2020 Nemzeti Kihívások Program 307 692 2020.12.01 2022.11.30 nr.
TKP2020-NKA-16- Szőlő, bor Tématerületi Kiválósági Program_2020 Nemzeti Kihívások Program 310 000 2020.12.01 2022.11.30  
TKP2020-NKA-24 Fehérjetakarmányprogram a magyar mezőgazdaság minőségi és mennyiségi fejlődéséhez és a társadalom jólétének erősítésére 520 190 2020.01.01 2021.12.31  
Transfarm 4.0
CE 1550
Transfarm 4.0 - Transnational collaborative system to bring precision farming innovative applications closer to the market  & address regional specializations 65 941 2019.04.01 2021.12.31  
Újbuda Önkormányzatának szakkollégiumi pályázata Deák Tibor Szakkollégiumi pályázat 2020. 1 250      
ÚNKP 2020/2021. Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021 194 040 2020.09.01 2021.06.30  
VEKOP-2.2.1-16-2017-00004 3Design fémnyomtatás 150 275 2017.11.01 2021.01.29  
VEKOP-2.3.2-16-2016-00012 A Kárpát-medencei őshonos
haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI.
századi génbanki stratégiájának
tudományos megalapozása és fejlesztése
101 841 2017.07.03 2021.06.30  
VEKOP-2.3.2-16-2016-00012 A Kárpát-medencei őshonos
haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI.
századi génbanki stratégiájának
tudományos megalapozása és fejlesztése
101 841 2017.07.03 2021.06.30  
YMPACT
Project no. 788616
YMPACT - The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe 21 000 2019.01.01 2023.07.30  
  FM Monitoring 10 000 2021.02.01 2021.12.31  
  OVA - Országos Vadgazdálkodási Adattár üzemeltetése 2019. 12.01-2020. 01.31 2 705 2020.12.01 2021.01.31  
  OVA - Országos Vadgazdálkodási Adattár üzemeltetése 2021. 02.01-2021.12.31 25 000 2021.02.01 2021.12.31